Responsive image

Image
 แผนกอายุรกรรมโรคมะเร็ง"เติมสุข"

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกเติมสุข ชั้น 1 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี เวลา 08:30-17:00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09:30 - 17:00 น. โทร 1254 กด 15

Image
 ทำอย่างไร? หากลูกน้อยมีอาการขาโก่งเข่าชิด

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวช ชั้น 3 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 9

Image
 การรับประทานไขมันที่ดีต่อร่างกาย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 13

Image
 คุณแม่และลูกน้อยต้องการโปรตีนในปริมาณเท่าไหร่?

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกสูตินรีเวช ชั้น 1 อาคาร S เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 46

Image
 เด็กทารกสำลักนม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและวิธีป้องกัน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวช ชั้น 3 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 9

Image
 ฝึกทักษะ สร้างบรรยากาศ สร้างเด็กสองภาษา

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวช ชั้น 3 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 9

Image
 กินสมุนไพร รักษาโรคมะเร็ง มีข้อเสียหรือไม่?

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกเติมสุข ชั้น 1 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี เวลา 08:30-17:00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09:30 - 17:00 น. โทร 1254 กด 15

Image
 กิจกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เเรกเกิด-4 ขวบ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวช ชั้น 3 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 9

Image
 นวดจุดสะท้อนที่เท้าในเด็ก

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวช ชั้น 3 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 9

Image
 นวดจุดสะท้อนที่เท้าในเด็ก

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวช ชั้น 3 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 9

Image
 ลูกในครรภ์สะอึก

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวช ชั้น 3 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 9

Image
 5 ทำ 5 ไม่

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกเติมสุข ชั้น 9 เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี เวลา 08:30-17:00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09:30 - 17:00 น. โทร 1254 กด 15
ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: hospital@srisawan.com