Responsive image


ขออภัยในความไม่สะดวก
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ งด Walk in เข้ามาสมัครใน โรงพยาบาล
เเละให้สมัครงานผ่าน Link 👉
(คลิกที่นี่เพื่อสมัครงาน ‼)
หรือสามารถส่ง Resume เข้ามาทางอีเมลของโรงพยาบาลได้ที่ Email : hospital@srisawan.com
ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบุคคล ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3 โทร.056-008852
ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น.


**หมายเหตุ : Link สมัครงาน ใช้ได้เฉพาะบน PC เเละ Notebook เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครงาน
      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3 รูป
      สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
      สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
      วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) 2 ฉบับ
เอกสารเฉพาะตำแหน่ง
     กรณีผู้ประกอบวิชาชีพ
      สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ประกอบโรคศิลปะ 2 ฉบับ
     กรณีตำแหน่งที่ต้องมีการขับรถในที่ทำงาน
      สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ 2 ฉบับ
เอกสารอื่น ๆ
      สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 2 ฉบับ
      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
      ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 2 ฉบับ
      สำเนาใบผ่านทหาร (กรณีพนักงานผู้ชาย) 2 ฉบับ

สนใจร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกบุคคล ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3
โทร.056-008852 ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น.