Image
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ. โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม....

Image
โรงพยาบาลศรีสวรรค์เปิดให้บริการ #คลินิกไข้หวัดเด็ก

เพื่อรักษาเด็กๆ ที่มีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ

Image
ออกหน่วยเทศบาลท่าน้ำอ้อย

วัน จันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ลงพื้นที่ออกหน่วยงานที่ เทศบาลท่าน้ำอ้อย

Image
วัน ศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ลงพื้นที่ออกหน่วยงานที่ เทศบาลทับกฤช

โดยโรงพยาบาลศรีสวรรค์ไม่หยุดนิ่งในช่วงวิกฤติ โควิด-19

Image
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ได้จัดงานวิ่ง Srisawan Run For Good

วัน จันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ลงพื้นที่ออกหน่วยงานที่ เทศบาลท่าน้ำอ้อย
ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: hospital@srisawan.com